FLUCTUANT

adj 1. yellənən, tərpənən, həyəcanlanan; dalğalar üzərində yavaşca yırğalanan / yellənən; 2. möhkəm olmayan, dəyişkən, enib-qalxan; a ~ foreign exchange dəyişkən xarici valyuta

FLUCTUABLE
FLUCTUATE