FOLDER

n I çoban, naxırçı

n II 1. papka, qovluq, kağıztikən papka; 2. amer. kitabça, prospekt (proqram, layihə, plan: dəftər kimi bükülmüş / qatlanmış şəkildə)

FOLD
FOLDING-BED