FRÁKSİYA₂

[ fr. fraction – pay, hissə] kim. Distillə edilən maye qatışığının ayrıldığı hissəciklər. Neftin fraksiyası.
FRÁKSİYA₁
FRAKSİYAÇI

Digər lüğətlərdə