FREE LIST

n 1. bir yana pulsuz keçmə / daxil olma hüququna malik olan şəxslərin siyahısı; 2. iqt. vergi qoyulmayan / alınmayan malların siyahısı

FREE-HEARTEDLY
FREE-SPOKEN