FREE-SPOKEN

adj səmimi, açıq (mülahizələrində, fikirlərində); ~ man fikirləşdiyini deyən adam

FREE LIST
FREE-STYLE