GALAXY

n astr. 1. qalaktika, ağ yol, süd yolu, kəhkəşan; 2. məc. pleyada; a ~ of talents istedadlar pleyadası

GALACTIC
GALE