GALACTIC

adj astr. qalaktika, qalaktikaya məxsus; extra ~ systems qalaktikadan kənarda olan ulduzlar sistemi

GALA
GALAXY