GALVANIZE

v 1. qalvanizasiya etmək; sınkləmək, üzünə sink çəkmək; 2. oyatmaq, həyəcanlandırmaq; to ~smb, into action bir kəsi hərəkətə gətirmək

GALVANIC
GALVANIZM