GAP

gap1

n 1. yarıq, deşik, dəlik; to open / to rend / to cut / to clear a ~ in a hedge / in a fence / in a wall çəpərdən / hasardan / divardan deşik / keçid açmaq; 2. ara, məsafə, “pəncərə” (cədvəldə); 3. boş yer, aralıq, boşluq; to fill up / to close / to stop the ~ boşluğu doldurmaq; 4. fikir ayrılığı, ziddiyyət; 5. dağ keçidi / dərəsi;

◊ to stand in the ~ əsas zərbəni öz üzərinə götürmək

gap2

v boşluğu doldurmaq

GAOLER
GAPE

Digər lüğətlərdə