HÖRÜMÇƏKDƏN CAN DİLƏMƏK (İSTƏMƏK)

xəstəlikdən arıqlamaq.

HÖRÜMÇƏK TORU
HÖVSƏLƏDƏN ÇIXMAQ