HAQQ-HESAB ÇƏKMƏK

1. Hesabat tələb etmək, sorğu-suala tutmaq, problemi, münaqişəni həll etmək, mübahisəyə son qoymaq; ~ mizan-tərəzi qurmaq, məsələni çürütmək. 

2. Qisas almaq.

HAQQ EVİNƏ TAPŞIRMAQ
HAQQ-HESABI ÇÜRÜTMƏK