İBERLƏR

is. [ tar. ]
1. İberiyanın əsas əhalisini təşkil edən qədim şərqi gürcü qəbilələri.
2. Qədim İspaniyada yaşayan bir qrup qəbilənin adı.
İBÇİN
İBLİS

Digər lüğətlərdə