İBTİDAİLƏR

is. zool. Birhüceyrəli heyvanlar qrupu.
İBTİDAİ
İBTİDAİLİK

Digər lüğətlərdə