İMKANSIZLIQ

is. Qeyri-mümkünlük, mümkün olmama, imkan olmama, çox çətin olma; bir işin yerinə yetirilməsi üçün imkan və şərait olmadığı hal.
Gözəl Təliə, insanı bu qədər düşünməyə məcbur edən yeganə bir şey vardısa, o da imkansızlıqdır. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İMKANSIZLIQ iqtidarsızlıq — qüvvəsizlik
İMKANSIZ
İMLA

Digər lüğətlərdə