İNCƏ-İNCƏ

sif.zərf Zərif, qəşəng, incə. İncə-incə çiçəklər. İncə-incə əllər.
– İncəincə yarpağı var; Kölgələrdə bitib açar; Bənövşənin ətir dolu; Dəstəsini kim unudar? M.Dilbazi.

// Kiçik, xırda.
Mirzağa ortaya düşərək incə-incə addımlarla boynunu, çiynini büzüb özünü süzərək oynayır. S.Hüseyn.

İNCƏ
İNCƏBEL

Digər lüğətlərdə