İPƏKÇİ


1. is. İpəkçilik mütəxəssisi, baramaçılıq mütəxəssisi; baramaçı.
2. köhn. İpək satan, ipək taciri.
Bakıda iri ticarətlə məşğul olan düyüçülər, xalçaçılar, ipəkçilər … də az deyildi. H.Sarabski.

3. Sif. mənasında. Barama yetişdirməklə məşğul olan, baramaçı. İpəkçi təsərrüfat.
İPƏKAÇAN
İPƏKÇİLİK

Digər lüğətlərdə