İSKƏNƏ

is. Dayaz oyuqlar açmaq, kəsmək, yonmaq və təmizləmək üçün yastı polad alət.

Etimologiya

  • İSKƏNƏ Fars mənşəlidir. Türk dillərində onun əvəzinə, deşmək feilindən əmələ gəl­miş tişmən (müqayisə et: öyrətmən, getmən, örtmən
İSKƏNCƏBİ
İSKƏNƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə