İSKƏNCƏ

is. Xışı boyunduruqla birləşdirən ağac.
İSKƏMLƏ
İSKƏNCƏBİ

Digər lüğətlərdə