İSTİLAH

is. [ ər. ] köhn. Termin. [Mirzə Rəhim ağa:] Bala, mən fanatizmin mənasını bilmirəm.
… Bu sözlər firəngiməabların təzə istilahlarıdır. M.S.Ordubadi.
Aydının fikrincə, şair adi və şablon sözdən qaçıb, təzə bir istilah yaratmışdı. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSTİLAH istilah bax termin
İSTİLAÇILIQ
İSTİLƏMƏ

Digər lüğətlərdə