İTAƏTKARLIQ

is. İtaət etmə, tabe olma; hər əmrə, sözə, göstərişə sözsüz əməl etmə; mütilik, ehtiram.
[Nuriyyə:] Mən [Muradın] dəvətini qeyri-şüuri bir itaətkarlıqla (z.) qəbul etdim. İ.Əfəndiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İTAƏTKARLIQ mütilik — intizamlılıq
İTAƏTKARCASINA
İTAƏTLİ

Digər lüğətlərdə