KRÉDİT

[ lat. ] Mühasibat dəftərində: bir idarə və ya müəssisənin bütün çıxarlarının qeyd edildiyi hesab səhifəsi (adətən sağ səhifə) (debet müqabili).
KREDİ́T
KREDİTÓR

Digər lüğətlərdə