LAB

Lab

n Labour party söz birləşməsinin qısa forması

lab

n d.d. = laboratory

L
LABEL