LADYLIKE

adj qadınsayağı, qadın kimi, qadınaoxşar; ~ behaviour qadınsayağı davranış

LADY
LADYSHIP