LADY

lady1

n 1. qadın, xanım; 2. yüksək mənsəb sahibinin arvadı

lady2

adj qadın, qadın cinsindən olan; a ~ barber qadın dəllək; a ~ doctor qadın həkim

LADLE
LADYLIKE