LAME DUCK

n seçki müddəti qurtardıqdan sonra yenidən seçilmədən işləyən məmur

LAME
LAMP