MAYA

I MAYA (dişi dəvə) Dəvə, maya, nər, köşək; Lökləyirlər dalbadal (A.Səhhət); ARVANA Haca buğurlar, dizi qara nərlər, gözəl arvanalar., qoyun sürülərinin dalınca gəlirdi (Ə.Vəliyev); NAQƏ (arx.) İbtida xəlq oldu küllü-kainat; İnsan naqə mindi, naq ə nə mindi (Aşıq Ələsgər).

II MAYA (biol.) [Həmid:] ..çünki mayası fitnə-fəsad iləyoğrulmuşdu (H.Abbaszadə); DÖL Döl üçün ayrılan xına quyruqlu qoçlar .. döyükmüş ətrafa baxırdılar (S.Rəhimov); TOXUM Alo: Sən bu atın beləliyinə baxma, yaman girdarlı heyvandır, heyf ki, toxumu yoxdur (S.Rehimov); EMBRİON, RÜŞEYM.

III 1. MAYA (bəzi qidalarda qıcqırma əmələ gətirən maddə), BALATI (dial.) Salatını təmiz şaxlı (ADDL); XƏMRƏ Xəmrəsi, urvası xəmirsiz qalıb; Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, babı! (M.Araz); ACITMA.

2. maya bax sərmayə

3. maya bax səbəbkar

MAVZOLEY
MAYALANMAQ

Digər lüğətlərdə