MEHR

MEHR1

f. Günəş, gün. Mehri-cəhantab dünyanı işıqlandıran günəş; mehri-fələk fələyin günəşi; mehri-pürənvər çox nurlu günəş.

MEHR2

f. sevgi, məhəbbət, eşq. Mehri-madər ana məhəbbəti.

MEHMANPƏRVƏR
MEHRAB

Digər lüğətlərdə