MEHR₁

is. [ fars. ] klas. Sevgi, məhəbbət.
Könlün xoş isə, təbəssüm eylə! Mehrin var isə, tərəhhüm eylə! Füzuli.
Mənə ol mahimehrim yəqinimdir ki, ram olmaz; Dedim ki, mehri çıxmaz sinədən, ömrüm tamam olmaz. S.Ə.Şirvani.

□ Mehr etmək – məhəbbət göstərmək, mehribanlıq göstərmək.
Hər yanda bir məh olsa mənə mehriban idi; Mehr etməz idim sahibi-xanə yavaş-yavaş. Q.Zakir.

Mehr(ini) salmaq – məhəbbətini salmaq, sevmək, ürək bağlamaq, əzizləmək.
Qız daim ata evində qalmaz; Peyvəstə anaya mehr salmaz. Füzuli.
Cuma, mehrini böyük oğlu Azada salmağa çalışmışdı. Ə.Əbülhəsən.

Mehrini kəsmək – istədiyi adamdan soyumaq, üz döndərmək.
Kəsmə məndən mehri, ey xurşid iqbal. Qövsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MEHR 1. mehr bax günəş 2. mehr bax məhəbbət 1

Etimologiya

  • MEHR Farsca “sevgi, istək, əxlaq” deməkdir, mehriban, naməhrəm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
MEHR₂
MEHRAB

Digər lüğətlərdə