MONİTORİNQ

is. [ ing. ] Nəzarət, nəzarət etmək.
MONİTOR₂
MONİ́ZM

Digər lüğətlərdə