MUĞ

is. [ fars. ] tar. Zərdüşt dininə mənsub adam; atəşpərəst, məcusi.
MUFTA
MUĞAM

Digər lüğətlərdə