MUĞAN

f. «muğ» c. t. içki satılan və içilən yer; meyxana.

MUĞAMATŞÜNAS
MUĞANƏ

Digər lüğətlərdə