NƏQLİYYAT

is. [ ər. “nəql” söz. cəmi]
1. Xalq təsərrüfatının, adamların və yüklərin daşınması ilə əlaqədar olan sahəsi, habelə bu və ya başqa daşıma vasitələrinin hər hansı bir növü. Avtomobil nəqliyyatı. Dəmiryol nəqliyyatı. Yeraltı nəqliyyat (metropoliten). Şəhər nəqliyyatı (tramvay, avtobus, trolleybus, taksi).
2. Yüklərin (sərnişinlərin) bir yerdən başqa yerə daşınması, aparılması, nəql edilməsi; daşıma işləri. Yüklərin nəqliyyatını gecikdirməməli.
3. Xüsusi vəzifəli daşıma vasitəsi. Sanitar nəqliyyatı.

Etimologiya

  • NƏQLİYYAT Ərəbcə nağıl, naqil sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
NƏQLİ
NƏQLİYYATÇI

Digər lüğətlərdə