NAGGING

nagging1

n deyinmə, donquldanma, sataşma, öcəşmə, bəhanə, zəhlə tökmə

nagging2

adj 1. deyingən, daim donquldanan; ~ wife deyingən arvad; 2. arasıkəsilməyən, sızıldayan (ağrı haq.); daim; ~ pain daim sızıldayan ağrı

NAGGER
NAIL