NAP

nap1

n I qısa müddətli gündüz yuxusu, mürgü (xüs. nahardan sonra); to have / to take a quick ~ after lunch günorta yeməyindən sonra qısa müddətə yatmaq; to steal a ~ oğrun-oğrun / xəlvəti / gizlincə mürgüləmək

n II 1. toxuc. xov; narın tük; 2. xovlu parça; 3. zərif tük (şaftalıda və s.)

nap2

v (-pp-) I mürgüləmək, mürgü döymək, yatmaq (qısa müddətə)

v (-pp-) II toxuc. xovlamaq, xov vermək

NANNY-GOAT
NAPE