NARRATOR

n hekayəçi, nağıl edən / danışan; rəvayətçi, əfsanə / hekayət söyləyən

NARRATIVE
NARROW