PƏL

is. : pəl qatmaq (vurmaq) – bir işə maneçilik törətmək, əngəl olmaq, pəlləmək.
…Onu vuran adam ümumi işə pəl qatır, tək özünə yox, gördüyü xeyirli işə də əngəl törədir… M.Hüseyn.
[Gilə Nəbiyə:] Biz toya çoxdan hazırıq.
Gülüstanın ölümü, nə bilim, aranın qarışması işimizə pəl vurdu. Ə.Abasov.

PƏJMÜRDƏLİK
PƏLƏ

Digər lüğətlərdə