QAB-QAŞIQ

top. Süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti.
Belə tutaq ki, sən evində bir pişik saxlayırsan və bu pişik yaxşı dolanmır; məsələn, qab-qaşığı gəlib yalayır. C.Məmmədquluzadə.

QAB-QACAQ
QAB-QAZAN

Digər lüğətlərdə