QARSALAMAQ

f. Odda ütmək, pörtmək, yaxud üzdən yandırmaq. Təndirin alovu qolumu qarsaladı.
– Sağ tərəfimdən keçən isti yel əlimi qarsalayır. A.Şaiq.
Gün günorta yerində üzümü qarsalayır. S.Rüstəm.

QARSALAMA
QARSALANMA

Digər lüğətlərdə