QEYRİ-BƏRABƏR

sif.zərf Bir bərabərdə olmayan, bir bərabərdə getməyən. Qeyri-bərabər inkişaf.
– Qeyri-bərabər döyüşdən qalib çıxa bilməyəcəklərini başa düşdükdən sonra əsgərlər ağ bayraq qaldırdılar. İ.Şıxlı.

QEYRİ-BƏDİİLİK
QEYRİ-BƏRABƏRLİK

Digər lüğətlərdə