QOL-QABIRĞASINI SINDIRMAQ

1. Möhkəm döymək, əzişdirmək, şil-küt etmək.  2. Korlamaq, bərbad hala salmaq; təhrif etmək (şeir, mahnı ifası və s. haqqında).

QOL ÇƏKMƏK
QOL-QANAD AÇMAQ