RABBITY

adj 1. krolik / dovşan çox / bol olan (yer haq.); 2. dovşanabənzər, dovşanaoxşar

RABBITER
RABBLE