RADIANCE

n 1. şəfəq, işıq, parıltı, nur, şölə; the sun’s ~ günəşin şəfəqi / şöləsi / işığı; 2. gözəllik, dəbdəbə, əzəmət; ~ of beauty gözəlliyin əzəməti / dəbdəbəsi; 3. parlaqlıq, parlama, işıq saçma

RADIAL
RADIANCY