ABDAL

Ərəb sözüdür, çox mənası var, ən çox “dərviş”, “dilənçi”, “müqəddəs”, “qul” mənalarında işlədilir. Sözün “müqəddəs” mənası bədil (əvəzlənmə) kəlməsi ilə də bağlı ola bilər: Bu söz dialektlərdə “bilikli” (Kürdəmir), “yetim” (Xaçmaz) və s. mənalarda işlədilir. Bədəl sözü ilə kökdaşdır və Məhəmməd Peyğəmbər (s.a.v.) gözəl işlərini davam etdirməklə onu əvəz etməyə səy göstərənlərə, peyğəmbərin yaxın qohumlarının davamçılarına aiddir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ABDAL [ər.] 1. is. Sərsəri, avara, dərbədər. Gözəllərin olar xümsü zəkatı; Nə aşiqə, nə abdala yetişməz. подробнее

Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

ABDAL Anadolu və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfalarından biri; bilikli, qanacaqlı. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ABDAL I (Kürdəmir, Şahbuz) bilikli, bilici. – Abdal, yani biləndə adam (Şahbuz) II (Xaçmaz, Salyan) yetim. – Səni görüm abdal qalasan (Xaçmaz) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABDAL I прил. 1. глупый 2. наглый 3. диал. невоспитанный, неучтивый II сущ. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan