SARA-SARA

Sarıya-sarıya, dolaya-dolaya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAR FARS
SARARMAQ