SİÇANAOXŞAR

sif. Görünüşcə siçana oxşayan. Siçanaoxşar gəmiricilər.
SİÇANABƏNZƏR
SİÇANQUYRUĞU

Digər lüğətlərdə