SİAN

is. Kəskin iyli, rəngsiz qaz (kimya).
SİAM
SİANİD

Digər lüğətlərdə