SİANİD

is. Acı badam iyli rəngsiz uçucu maye.
SİAN
SİBO

Digər lüğətlərdə