SİKKƏLİ

sif. Sikkəsi olan, sikkə vurulmuş.
[Hacı Kərim zərgər:] Şeyx Salah öz gözü ilə görübdür ki, Əylis erməniləri iyirmi beş min manat sikkəli pul gətirib, Molla İbrahim Xəlildən əlli pud xalis gümüş alıb aparıblar. M.F.Axundzadə.

SİKKƏXANA
SİKKƏSİZ

Digər lüğətlərdə