SİLAHQAYIRAN

sif.is. Cürbəcür silahlar qayıran usta, sənətkar.
SİLAHXANA
SİLAHLANDIRILMA

Digər lüğətlərdə