SSENARİÇİ

is. Ssenari yazan, ssenari müəllifi.
SSENÁRİ
SSENARİST

Digər lüğətlərdə